מבחן ליבוביץ'

shutterstock_130122452

 

מבחן ליבוביץ' הינו שאלון שתפקידו לתת אבחנה ראשונית לגבי רמת חרדה חברתית של אדם. המבחן כולל בתוכו אוסף שאלות המתארות סיטואציות שונות מחיי היומיום העלולות לעורר חרדה. על הנבחן להשיב על שאלות הנוגעות לרמת ההימנעות או החרדה בהתייחסו לתקופה האחרונה. אם לא חווה סיטואציות שכאלו בעת האחרונה נדרש הנבחן להעריך כאת רמת ההימנעות ורמת החרדה במידה והיה חווה סיטואציה שכזו. ככל שרמת הניקוד גבוהה אצל המשיב על השאלון ,כך נשאר שהנבחן סובל מחרדה חברתית משמעותית יותר. חרדה חברתית מתבטאת בין השאר מרגישות גבוהה כך שהשאלון מיועד גם לאנשים רגישים מאוד ומי שבאופיו הוא אדם רגיש מאוד מומלץ שימלא את מבחן לייבוביץ

השאלון בנוי מעשרים וארבע שאלות הקשורות להתנהגות האדם בחברה. הן בוחנות את המחשבות שעומדות מאחורי ביצוע של מטלות מסוימות. ישנן שתי עמודות לכל סיטואציה האחת של פחד או חרדה והשנייה של הימנעות. על ממלא השאלון לבחור את מידת הפחד או החרדה שחש מול הסיטואציה, והן את התכיפות של ההימנעות. בכל אחת מהעמודות הנבחן מדרג את תחושותיו.  הדירוג הוא בין ספרות 0 ל- 3. וליד כל ספרה מופיעה ההגדרה. לדוגמה בעמודת הפחד: 0= כלל לא , 3= רב מאוד. בעמודת ההימנעות: 1= לפעמים, 2= לעיתים קרובות.

מטרת השאלון לתת מושג ראשוני האם יתכן שהנבחן סובל מחרדה חברתית או שלא. עבור ניקוד נמוך נוכל לשער שהנבדק אינו סובל מחרדה חברתית ועבור ניקוד גבוה נשער בסבירות גבוהה שהנבחן אכן סובל מחרדה חברתית.

נציין שמדובר בכלי לאבחון ראשוני – אבחון מלא רשאים לבצע אנשי מקצוע מוסמכים כמו פסיכולוג או פסיכיאטר.