מופנמות

shutterstock_465544136

 

מופנמות הינה תכונה מולדת אולם קיימים שני טיפוסים בקטגוריה המוגדרת כמופנמות: האחד, זה שאוהב להיות לבד, לרוב תקשורתו מצומצמת ונוח לו בלבד שלו. השני, שוהה במצבי לבד בתדירות רבה, אך חושש מלהיות לבד. הוא לעיתים משתוקק להיות בחברת אנשים אך קיים חשש מפני הסיטואציה, כיוון שאז עולה רמת המודעות העצמית והיא הופכת לביקורתיות המופנית כלפי העצמי. מופנמות זו ניתן להבחין אצל הטיפוס החרד חברתית.

 

מיהו האדם המופנם?

 

האדם המופנם, נטייתו בהתבוננות פנימה. הוא נהנה להיות בחברת עצמו ולא נהנה על פי רוב להשתתף בקבוצות גדולות. על אף שהוא יכול ליהנות ממגעים עם חבריו הקרובים. קיימת המעטה בפעילות חברתית ועיקר זמנו מוקדש להיות לבד ולעסוק בפעילויות מתבודדות כגון משחקי מחשב, קריאה, כתיבה וריצה/הליכה. המופנמים הם אנשים שקטים ששומרים על פרופיל נמוך ובעלי מעורבות חברתית מוגבלת, לא בהכרח בגלל חרדה חברתית, אלא מהסיבה שהם אינם תלויים בסביבה כמו האחרים. זה אינו מעיד על כך שהם אינם ידידותיים או אנטי חברתיים אלא נטייתם היא איפוק במצבים חברתיים.

חשוב לדעת שכל דרך בה אדם בוחר להתנהל יש בה לגיטימציה, כל עוד היא אינה מעוררת סבל. המקרה של הטיפוס הראשון – ברור כי לא קיים סבל. אולם, אצל הטיפוס השני מופנמות הנובעת מחרדה חברתית לרוב קיים סבל. הטיפוס השני רוצה להיות בחברה, יש לו יכולת ליצירת קירבה ואינטימיות אולם הוא מאוד חושש כאשר שוהה במצבים אלה. הביטוי לכך שרווחתו הנפשית נפגעת. המופנם החרד חברתית פונה על פי רוב כנגד טבעו המולד ומתייסר בשנאה עצמית. הביקורת על עצם המופנמות מולידה לחץ וחרדה (אני לא מצליח לתפקד כפי שמצופה ממני) והלחץ והחרדה מייצרים הימנעות והתנהגות מסוגרת יותר.

ישנם אנשים מופנמים שהיו מעוניינים להיות יותר משוחררים או בולטים בקבוצה והמופנמות שלהם מונעת זאת מהם. הם היו מעוניינים לשנות זאת. הם היו מעוניינים לבחור להתנהג במופנמות או במוחצנות. גם אם ידוע שעבור המופנם התנהגות מוחצנת צורכת אנרגיה נפשית.

אנשים מופנמים רבים מגיעים לקבוצות של עמותת מים שקטים על מנת להפוך את שהייתם בקבוצת אנשים לנעימה יותר, מה שיגרום להם ליהנות יותר מאינטראקציות חברתיות ובכך לשפר את איכות חייהם.

 

כיצד מסייעים במים שקטים להתגבר על עודף מופנמות?

 

במים שקטים אנחנו מאמינים שאין רע במופנמות כאופי, להיפך, למופנמים יכולות ויתרונות שלמוחצנים אין – היכולת להתעמק, אמפתיה, הקשבה ויצירתיות. המטרה שלנו היא לאפשר לאדם המופנם להתבטא במוחצנות במידה וירצה וללמוד לקבל את אופיו באהבה ולהבחין ביתרונותיו. קבלה עצמית מפחיתה בחרדה ומקלה על המופנם לבחור בהתנהגות מוחצנת כשרצונו בכך.

המשתתפים בקבוצות מים שקטים מתנסים בסיטואציות חברתיות שנמנעו מהן בעבר ומפתחים יכולות בין אישיות גבוהות המקלות עליהם להירגע ולייצר קשרים. תרגילי אימפרוביזציה ותיאטרון מתקיימים על מנת לפתח ספונטניות ולהפחית בנטייה המולדת לביקורתיות.

בגלל נטייתם של המופנמים להתבודד ולהימנע מאינטראקציות חברתיות, הם פחות חשופים להימצא בסיטואציות חברתיות ועל כן המצבים המדמים סיטואציות מאפשרות "אימון על יבש". כמו כן ההשתתפות בשיחות בקבוצה בהן המופנמים מקשיבים לאנשים אחרים שהינם מופנמים כמותם, מרחיבה את הכישורים החברתיים שלהם בהתבוננות באחרים ואפילו בכך שלאט גם הם מצליחים להגיע לרמת חשיפה עצמית דבר שלא היו רגילים לעשותו.

השהות בקבוצת השווים מפתחת בחברי הקבוצה סוג של גאוות יחידה המפתחת קבלה עצמית – החברים מתבוננים איש ברעהו ויכולים לזהות יתרונות שקשה היה להם לראות בעצמם.

אדם מופנם נוטה להתבודד ולהימנע ממצבים חברתיים, ובקבוצות של עמותת מים שקטים הבקשה היא להתנסות בתירגול במקום בריחה והימנעות.

בקבוצה מתרגלים באמצעות תיאטרון, עמידה מול קהל ואלתור (אימפרוביזציה). הפעילות גם משלבת החצנת רגשות ואף הקצנתם כאשר הדגש הוא על משחק של אופי הנוגד לזה המוכר ובכך לומדים המשתתפים להכיר מנעדים של רגשות והבעה שנעשית גם האמצעות גופם.

חשוב לומר שמופנמות היא חלק מאופי האדם. השינוי שנעשה הוא ביכולת של האדם לא להימנע או להימנע פחות מאינטראקציה חברתית ולבלוט יותר באותן אינטראקציות שמהן לא נמנע. ככל שמתמידים בנטילת חלק פעיל בפעילות של מים שקטים, קרוב לוודאי שיחול שינוי בהתנהגות וביכולת התפקוד החברתי. אדם יכול לסגל לעצמו גמישות והרחבה של קווי התנהגות וזוהי המטרה. גם מופנמות היא קו האופי הבסיסי שלנו – כולנו מסוגלים להרחיב אותו ולסגל לעצמנו צורות התנהגות נוספות ברצוננו

בקבוצות של עמותת מים שקטים המשתתף הוא שווה בין שווים. הקבוצות הן הומוגניות ומחולקות כך שכל האנשים בקבוצה חשים תחושות דומות למה שהמשתתף מרגיש. מתוך המקום המשותף הזה מתחיל לצמוח שיח בונה בתוך הקבוצה בהנחיית מנחה מוסמך שגם לו יש רקע דומה. בקבוצה המשתתף נחשף ומקבל על כך חיזוקים מתוך קבוצת השווים. בקבוצות של עמותת מים שקטים החשיפה נעשית בצורה מבוקרת והדרגתית מתוך הבנה שאדם שלא היה רגיל להיחשף לא יתחיל להיחשף לגמרי בבת אחת.

בתחילה ייתכן שהמשתתף המופנם ישתתף באופן פאסיבי כלומר רק יקשיב לאחרים, אך לאחר מספר מועט של מפגשים יתחיל להגיב לדברים העולים בשיח המשותף, ובהמשך גם ישתף את שאר הקבוצה בחוויות האישיות שלו, וברגשותיו כלפי עצמו וכלפי האחר.

הקבוצות של עמותת מים שקטים מתאימות לכל מי שמרגיש שהמופנמות פוגעת לו באיכות החיים. מי שמעוניין להרגיש יותר שייך ולבלוט יותר במפגשים חברתיים. מי שמעוניין בהשגת מטרות והגשמה אישית ומרגיש שמופנמות היתר שלו פוגעת בכך. אנשים שמעוניינים להשתתף בקבוצה בה יפגשו עוד אנשים כמותם שהמשותף בין כולם הוא רצונם להיפתח יותר, להרחיב את מנעד ההתנהגויות שלהם בסיטואציות חברתיות ולהביא לידי ביטוי יכולות וכישורים חברתיים שקודם נותרו נסתרים