מים שקטים

"מים שקטים חודרים עמוק" – לאנשים מופנמים יכולות שבעולם המודרני אינן זוכות להכרה הראויה. מרבית הממציאים והאמנים בעלי השם הם באופיים מופנמים. המופנמות יוצרת אקלים סביבתי שמאפשר לאדם להעמיק ולהתעמק. לבחון את המציאות בעין רגישה וזהירה. המופנמים מתאפיינים ביציבות רגישות, והתחשבות. בעולם המערבי שמקדש את ערכי המוחצנות, הרגישים והמופנמים מתמודדים יותר ויותר עם ציפיות מהסביבה ומעצמם הנוגדות את אופיים הטבעי. מטרת הקבוצה היא לאפשר לאנשים הייחודיים האלו להכיר ביופיים ,לתפקד בעולם ללא פחד ובושה, ולהצליח להראות את עצמם כפי שהם.