קבוצות עזרה עצמית

אנו מפעילים גם קבוצות עזרה עצמית המיועדות למבוגרים 23+
פרטים נוספים אודות קבוצות העזרה עצמית באתר – קבוצות עזרה עצמית